23:47 ICT Thứ hai, 25/09/2017
CHÀO NĂM HỌC MỚI 2016-2017

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 0


Hôm nayHôm nay : 237

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 10422

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 597574

Trang nhất » Tin tuc

Kế hoạch hoạt động công đoàn năm học 2016 - 2017

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GD&ĐT NAM ĐỊNH
CĐ CƠ SỞ TRUNG TÂM GDTX NGHĨA TÂN
Số: 05/KH-NT
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 
 

                       Nghĩa Tân, ngày 16  tháng  9  năm 2016
 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN
NĂM HỌC 2016 - 2017
 
Căn cứ vào kế hoạch hoạt động của Công đoàn ngành Giáo dục và đào tạo tỉnh Nam Định năm học 2016-2017.
Căn cứ vào tình hình thực tế của Trung tâm GDTX Nghĩa Tân. Công đoàn Trung tâm GDTX Nghĩa Tân đề ra phương hướng hoạt động năm học 2016 - 2017, cụ thể như sau:
 
A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
      1. Thuận lợi:
- Được sự quan tâm chỉ đạo của Công đoàn Giáo dục Tỉnh, Chi bộ và Ban Giám đốc Trung tâm đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động Công đoàn Trung tâm.
- Tất cả CBGV, NLĐ nhiệt tình trong công tác cũng như tham gia các phong trào tạo điều kiện tốt cho công tác xây dựng “Công đoàn vững mạnh”, tập thể đơn vị “Lao động xuất sắc”.
      2. Khó khăn:
- Nhìn chung Ban chấp hành Công đoàn Trung tâm là kiêm nhiệm, công việc của từng thành viên khá nhiều nên cũng ảnh hưởng đến hoạt động của Công đoàn.
- Việc tổ chức các phong trào còn hạn chế do lực lượng CBGV, NLĐ Trung tâm ít về số lượng để tham gia các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao.
      3. Về tổ chức Công đoàn:
- Tổng số CBGV, NLĐ Trung tâm là: 30 người, trong đó nữ: 18
          - Số công đoàn viên: 29 người.
- Số lượng BCH công đoàn: 03 người (1 Chủ tịch và 02 UVBCH).
B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2016 -2017
          1. Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến CBGV, NLĐ.
          2. Làm tốt chức năng, nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi chính đáng của đoàn viên, chăm lo tốt cho đời sống Công đoàn viên, trợ cấp khó khăn thăm hỏi đoàn viên lúc ốm đau, hoạn nạn, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tham gia hiệu quả vào công tác quản lý trong đơn vị theo đúng chức năng và Điều lệ Công đoàn ViệtNam qui định.
3. Phối hợp tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.”; “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”; cuộc vận động “Dân chủ - kỷ cương - tình thương-trách nhiệm”.
          4. Phối hợp tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, như : “Tự học - Tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ”, “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục”,…
5. Phát huy tốt vai trò hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, UB kiểm tra Công đoàn, Ban Nữ công.
6. Tiếp tục củng cố và đẩy mạnh hoạt động xây dựng Công đoàn Trung tâm vững mạnh.
7. Phối hợp với chính quyền đẩy mạnh tuyên truyền về công tác an toàn giao thông, xây dựng nếp sống văn hoá cơ quan, xây dựng khối đoàn kết nhất trí trong cơ quan. Xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh về các mặt.
8. Quản lý nâng cao chất lượng đào tạo, tập trung và bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho CBGV, NLĐ.
9. Tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội theo quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc "Ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội";
C. NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ CÁC BIỆN PHÁP CHÍNH: 
1. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật đối với đoàn viên.
1.1. Yêu cầu:
- Thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên với nhiều hình thức phong phú, như  thông tin về các chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, tiếp tục phát động phong trào “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.”..
- Làm cho đoàn viên nhận thức sâu sắc và  luôn nêu cao tinh thần dân chủ phê bình và tự phê bình, tích cực đấu tranh chống lại các hiện tượng tiêu cực trong giáo dục ở phạm vi của Trung tâm và các tệ nạn xã hội nói chung.
          1.2. Chỉ tiêu phấn đấu:
- 100% đoàn viên Công đoàn có tư tưởng chính trị vững vàng.
- 100% đoàn viên Công đoàn chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, qui định ở địa phương nơi sinh sống, nội qui cơ quan.
          1.3. Biện pháp thực hiện:
- Phối hợp với chính quyền định kỳ hàng tháng phổ biến rộng rãi các văn bản, chính sách mới đến đoàn viên, để đoàn viên biết và thực hiện đúng.
- Tham mưu việc đặt báo chí để đoàn viên học tập và tìm hiểu.
- Thực hiện tốt Qui chế Dân chủ trong Trung tâm để tăng cường tinh thần tự giác và làm chủ của đoàn viên.
2. Đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống, bảo vệ lợi ích chính đáng cho đoàn viên theo hướng thiết thực.
          2.1. Yêu cầu cụ thể:
- Thường xuyên quan tâm động viên, thăm hỏi đoàn viên có hoàn cảnh ốm đau, khó khăn, hoạn nạn.
- Giám sát tốt chế độ chi trả lương, phụ cấp đối với đoàn viên.
- Tổ chức tốt phong trào thể dục – thể thao – văn nghệ trong đoàn viên.
- Quan tâm chăm lo đến công tác học tập rèn luyện của các cháu là con của CBGV, NLĐ trong đơn vị. Thực hiện tích cực công tác khuyến học bằng việc xây dựng nguồn quỹ khen thưởng cho con của CBGV, NLĐ đạt thành tích cao trong học tập, như đạt các danh hiệu là: Học sinh giỏi các cấp.
- Tiếp tục duy trì quỹ “Thăm quan học tập” (Dự kiến 100.000đ/ tháng).
- Phối hợp cùng chính quyền xây dựng các loại Quy chế: Quy chế Dân chủ, Quy chế Phối hợp giữa BCH công đoàn với Ban Giám đốc Trung tâm, Quy chế Chi tiêu nội bộ để công khai và thực hiện,…
- Tăng cường  hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, góp phần giám sát tốt việc chi trả: đúng, đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với CBGV, NLĐ.
2.2. Biện pháp thực hiện:
- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong việc chăm lo đến đời sống đoàn viên.
- Công đoàn phối hợp với Công đoàn các nhà trường trong huyện tham gia dự thi tiếng hát giáo viên lần thưa 4 vào dịp chào mừng ngày Nhà giáo ViệtNam  20/11.
- Phối hợp với chính quyền tổ chức tốt các hoạt động nhân các ngày lễ lớn.
- Tổ chức tặng quà nhân ngày lễ 20/10, 08/03 cho nữ đoàn viên Công đoàn.
- Tiếp tục đẩy mạnh việc phát huy ý thức làm chủ, dân chủ trong đoàn viên.
- Cử cán bộ phụ trách Ủy ban kiểm tra đi bồi dưỡng về kỹ năng công tác (khi công đoàn cấp trên triệu tập), cung cấp đầy đủ các thông tin về chế độ chính sách, kịp thời phục vụ cho hoạt động của Ủy ban kiểm tra phát huy hiệu quả .
3. Thực hiện tốt các phong trào thi đua.
3.1. Yêu cầu:
- Đoàn viên phải tham gia tích cực, hiệu quả các phong trào thi đua mang tính chủ đạo của ngành như: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.”...
3.2. Chỉ tiêu phấn đấu:
- 100% CBGV, NLĐ tham gia học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua do công đoàn ngành, cấp trên và trung tâm phát động.
          3.3. Biện pháp thực hiện:
          - Công đoàn phối hợp với chính quyền tổ chức phát động thi đua ngay từ đầu năm học để đoàn viên đăng ký thi đua và thực hiện thi đua. Công đoàn cùng chính quyền tổ chức đánh giá sơ kết, tổng kết và khen thưởng kịp thời những CBGV, NLĐ có thành tích thi đua cao.
- Công đoàn phối hợp cùng chính quyền thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đoàn viên trong việc thực hiện phong trào thi đua.
4. Công tác thực hiện các cuộc vận động lớn do ngành và Đảng phát động:
4.1. Yêu cầu:
- Tất cả đoàn viên phải nhận thức sâu sắc và triệt để về mục đích các cuộc vận động là: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và “Hai không trong giáo dục”; “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.” để tham gia có hiệu quả.
- Phải biến các cuộc vận động này thành những hoạt động tự giác, thường xuyên trong các lĩnh vực công tác cụ thể của bản thân mỗi đoàn viên.
4.2. Chỉ tiêu thực hiện:
- 100% đoàn viên không có những biểu hiện tiêu cực trong thi cử  và  mắc bệnh thành tích trong công tác giáo dục.
- 100% đoàn viên giữ vững được đạo đức trong sáng, chuẩn mực của nhà giáo trong công tác và sinh hoạt  ở đơn vị và ở địa phương nơi sinh sống.
- Mỗi CBGV, NLĐ phải nắm vững về các nội dung và tiêu chí của các cuộc vận động theo vai trò và vị trí của bản thân.
- Mỗi đoàn viên có 1 việc làm tốt theo tấm gương của Bác.
          4.3. Biện pháp thực hiện:
- Công đoàn phối hợp với chính quyền tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng nội dung, mục đích các cuộc vận động để đoàn viên nắm bắt.
- Phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền theo dõi và quản lý việc thực hiện cuộc vận động của mỗi đoàn viên, thực hiện nghiêm túc việc sơ kết, tổng kết và chế độ thi đua- khen thưởng đối với CBGV, NLĐ có thành tích xuất sắc trong thực hiện các cuộc vận động.
5. Về  công tác quản lý:
5.1. Yêu cầu:
- Tham gia tốt công tác quản lý đơn vị trong tất cả các khâu, các mặt: công tác chuyên môn, công tác tổ chức nhân sự, công tác thi đua - khen thưởng, công tác xây dựng cơ sở vật chất, công tác xã hội hoá giáo dục. Đặc biệt là tham gia thực hiện đổi mới công tác quản lý tài chính.
5.2. Biện pháp thực hiện:
- Phối hợp cùng chính quyền  xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ thường xuyên, liên tục, tham gia ý kiến vào công tác sắp xếp nhân sự, phân công đội ngũ trong đơn vị.
- Tham gia đầy đủ, có hiệu quả vào các hội đồng: Thi đua - khen thưởng, xét hết thời gian thử việc, nâng lương đối với CBNG, NLĐ.
- Đôn đốc thường xuyên, sâu sát với hoạt động của Ủy ban kiểm tra trong công tác giám sát các hoạt động, nhất là trong việc chi trả chế độ đối với đoàn viên của Trung tâm theo điều lệ và qui định chung.
- Phối hợp cùng Trung tâm xây dựng Qui chế Dân chủ, Qui chế Chi tiêu nội bộ, Qui chế Thu, chi tài chính trong đơn vị.
6. Đẩy mạnh công tác xây dựng Công đoàn vững mạnh
6.1. Yêu cầu:
- Xây dựng Công đoàn thành một tập thể đoàn kết nhất trí cao độ.
- Công đoàn phải thực hiện đầy đủ, hiệu quả  các chức năng đặc thù trong quá trình hoạt động.
6.2. Tiêu chí phấn đấu:
- Phấn đấu đạt Danh hiệu: Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc.
6.3. Biện pháp thực hiện:
- Phát huy vai trò và chức năng của các bộ phận như:  Ủy ban kiểm tra, Ban Nữ công, Ban Thanh tra nhân dân trong việc tham mưu, giúp việc cho BCH Công đoàn tổ chức các hoạt động và các phong trào thi đua.
7. Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại của Công đoàn:
7.1. Yêu cầu:
Trao đổi, học hỏi kinh nghiệm từ Công đoàn bạn để đưa vào hoạt động Công đoàn đơn vị ngày càng tốt hơn.
7.2. Tiêu chí phấn đấu:
- Tổ chức giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với các Công đoàn bạn trong và ngoài tỉnh ít nhất 01 lần/năm học.
7.3. Biện pháp thực hiện:
- Thường xuyên trao đổi học tập kinh nghiệm về công tác Công đoàn với các Công đoàn bạn trong huyện, trong tỉnh và ngoài tỉnh.
- Tham dự các Hội thảo, giao lưu trao đổi kinh nghiệm hoạt động Công đoàn, tạo điều kiện cho cán bộ Công đoàn có điều kiện giao lưu học tập kinh nghiệm lẫn nhau qua các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, giao lưu kết nghĩa.


D. kẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THEO THÁNG
  
Tháng  Nội dung công tác
8/2016   - Dự hội nghị tổng kết hoạt động CĐ Ngành năm học  2015- 2016;
  - Họp BCH để triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm công tác công đoàn năm học 2016 – 2017;
  - Phối hợp với BCH Đoàn TT tổ chức “Ngày chủ nhật   xanh”.
9/2016   - Hội ý BCH công đoàn, chuẩn bị nội dung để triển khai họp công đoàn.
  - Phối hợp với chuyên môn chuẩn bị  tổ chức lễ khai giảng năm học  2016 -2017.
  - Phối hợp cùng Đoàn Trung tâm  triển khai  luyện tập văn nghệ chào mừng lễ khai giảng.
  - Phối hợp với cơ quan tổ chức vui tết Trung thu cho  con CBGV- CNVC, tặng quà và trao phần thưởng cho các cháu là HS giỏi, cháu ngoan Bác Hồ năm học 2015 – 2016.
  - Phối hợp cùng BGĐ chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Hội nghị CNVC
  - Hướng dẫn đoàn viên đăng ký các danh hiệu thi đua, đăng ký đề tài  sáng kiến kinh nghiệm: CSTĐ, LĐTT, CĐV XS.     
  - Triển khai Công tác Nữ công năm học 2016 – 2017.
  - Phối hợp với chính quyền phát động Thi đua năm học 2016 – 2017.
  - Dự kiến kế hoạch tổ chức hoạt động chào mừng ngày Phụ nữ VN 20/10.
10/2016   - Đăng ký thi đua công đoàn, chính quyền (nộp trước 15/10).
  - Tổ chức Hội nghị CBCC.
  - Tổ chức hoạt động chào mừng ngày Phụ nữ VN 20/10.
  - Báo cáo hoạt động tháng 10 và phương hướng tháng 11 kèm theo báo cáo số liệu tổ chức.
 
11/2016   - Đóng góp quỹ “Vì người nghèo” 1 ngày lương.
  - Phối hợp với chính quyền tổ chức chào mừng ngày Nhà giáo VN 20/11
- Phối hợp Công đoàn các nhà trường tham gia Hội thi tiếng hát giáo viên lần IV.
  - Tổ chức họp xét nâng lương cho CBGVNV.
12/2016 - Kiểm tra CĐCS về thực hiện Điều lệ và tài chính Công đoàn.
  - Phối hợp với đoàn TN tổ chức kỉ niệm ngày truyền thống quân đội ND Việt Nam.
  - Tiếp tục làm tốt công tác bồi dưỡng đoàn viên ưu tú, xem xét giới thiệu đoàn viên đi học lớp bồi dưỡng kết nạp đảng viên năm 2016
  - Cân đối ngân sách công đoàn cuối năm 2016.
01/2017   - Báo cáo sơ kết hoạt động Công đoàn HKI cho CĐGD Tỉnh.
  - Tham gia tốt công tác chuyên môn, dạy học chương trình HKII đúng thời gian quy định của chuyên môn.
  - Tiếp tục làm tốt công tác động viên thăm hỏi.
  - Tiếp tục tự kiểm tra, củng cố hồ sơ công đoàn.
  - Cân đối ngân sách, chuẩn bị quà tết Nguyên đán để động viên đoàn viên công đoàn.
02/2017   - Tuyên truyền đoàn viên đón xuân an toàn, không để xảy ra vi phạm ATGT và vi phạm pháp luật...
  - Phối hợp với các bộ phận phân công trực Tết Nguyên đán.
  - Nghỉ Tết Nguyên đán.
  - Hoạt động kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam  (3/2/1930 – 3/2/2017).
  - Dự thảo kế hoạch chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.
3/2017   - BNC Tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.
  - Kết hợp với ĐTN tổ chức phong trào nhân ngày 26/3.
4/2017 - Tham gia các hoạt động kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng miền Nam - 30/4.
          - Tiếp tục hiện tốt điều lệ công đoàn, cân đối ngân sách công đoàn và củng cố bổ sung hồ sơ công đoàn.
5/2017   - Phối hợp với chính quyền tổ chức bình xét thi đua năm học.
  - Tổ chức họp tổng kết công đoàn và hoàn thiện hồ sơ thi đua. Báo cáo hoạt động Công đoàn cuối năm về công đoàn ngành.
6/2017   - Tổ chức tặng quà Tết Thiếu nhi cho các cháu thiếu nhi con của CBGVNV 01/6.
  - Kế hoạch hoạt động ngày Gia đình Việt nam 28/6.
7/2017   - Tham quan học tập hè.
  - Chuẩn bị kế hoạch hoạt động năm học 2017 - 2018.
8/2017   - Học Chính trị hè.
  - Dự kiến kế hoạch khám sức khỏe cho CBGV, NLĐ năm 2017 - 2018.
  - Phối hợp với chính quyền chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới.
 
Nơi nhận:
- CĐ ngành (để báo cáo);
- Câp ủy CB (để báo cáo);
- BGĐ (để báo cáo);
- Các tổ CM, ĐTN (để phối hợp);
- BCH Công đoàn (để thực hiện)
- Lưu.


TM. BCH CÔNG ĐOÀN TRUNG TÂM
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

 
 
 
 

 Trần Anh Cơ
 
 

Thành viên